WOC

Walk observe communicate (WOC)
INOSA har en funksjon for å gjøre Walk observe communicate (WOC) prosesser enkle og effektive.    WOC brukes til å sjekke og evaluere utføringen av en pro...
Wed, 27 Sep, 2023 ved 2:58 PM