Ansvarlig for Avvik

Arkivere avvik
Avvik kan arkiveres når de har status Lukket hvis de ikke har tiltak lagt til seg (alle statuser) Arkiver tiltak Velg avvik(ene) du ønsker å arki...
Thu, 7 Okt, 2021 ved 1:22 PM
Avvikslogg
Alle avvik har en logg som viser hva som er gjort med avvikene og hvilke kommentarerer som er lagt til.  Loggen vises i bunn av avviket og er tilgjengelig ...
Thu, 7 Okt, 2021 ved 1:22 PM