Rapporter

Kom i gang med rapporter
Du finner rapportene i menyen oppe til venstre. For å få tilgang til rapportene må du ha rettighet til dette. Alle rapporter kan lastes ned til...
Fri, 19 Aug, 2022 ved 3:15 PM
Last ned rapport til Excel
Alle rapporter kan lastes ned til Excel, noen rapporter er kun i Excel-format. Velg rapport Klikk på Last ned til Excel oppe til høyre. Du får varse...
Sat, 20 Nov, 2021 ved 7:01 PM
Dokumenter
Rapporter for dokumenter finner du under Rapporter i hovedmenyen. Her er hovedbildet for dokumentrapporter: Klikk på Uke - Måned - År for å f...
Mon, 17 Okt, 2022 ved 2:54 PM
Dokumenter per mappe
Rapporten viser antall dokumenter i hver av mappene og hvor mange dokumenter som har de ulike statusene per mappe.  Du kan filtere for dokumentt...
Thu, 7 Okt, 2021 ved 1:16 PM
Detaljert dokumentrapport
Rapporten viser en detaljert oversikt av alle dokumentene i de(n) valgte mappe(ne). Hvis du ikke filterer søket, får du opp alle dokumentene. Du ka...
Wed, 10 Mai, 2023 ved 8:44 AM
Lesestatus for en (1) bruker
Rapporten finner du under hovedmenen for rapporter oppe til venstre, Rapporter og Kompetanse. Viser når en (1) valgt bruker har lest hvilke dokumenter. ...
Sat, 20 Nov, 2021 ved 7:02 PM
Lesestatus per rolle
Viser hvor mange som har en rolle samt lesestatusen for rollen og dokumentene.  Rollestatus = antall roller med den spesifikke statusen. F.eks "Kjøre ...
Sat, 20 Nov, 2021 ved 7:02 PM
Dokumenter per forfatter
Rapporten finner du under Rapporer og Dokumenter og viser viser antall dokumenter per status per forfatter. Du kan filterere for dokumenttyper, forfattere,...
Sat, 20 Nov, 2021 ved 7:02 PM
Lesestatus for et (1) dokument
Viser hvem som har lest og skal lese et spesifikt dokument, og også når det ble lest. Søk opp dokumentet  Klikk "Legg til" Filtrer på...
Sat, 20 Nov, 2021 ved 7:02 PM
Rapporter for avvik og tiltak
Rapporter for avvik og tiltak finnner du her:  Du får da opp hovedsiden for rapporter, der finner man rapporter for avvik og tiltak. Det ...
Tue, 24 Jan, 2023 ved 10:25 PM