Forfatter Dokumenter

Kom i gang som forfatter, verifiserer eller godkjenner
Bibliotek og mapper Lage et dokument Flytmodeller Redigerings- og lesemodus Lage lenker i INOSA (linking) Sende dokumenter til verifisering og godkjen...
Mon, 8 Nov, 2021 ved 11:55 AM
Bibliotek og mapper
Bibliotekene og mappene (folderne) viser hovedstrukturen for hvor du lagrer dokumenter media flytmodeller avvik Tiltak Strukturen og funksjonalitete...
Mon, 15 Nov, 2021 ved 8:39 PM
Endre tittel på dokument
Du kan forandre dokumenttittelen på et ikke godkjent INOSA-dokument ved å skrive direkte inn i tittelfeltet til dokumentet: Åpne dokumentet Velg redigeri...
Mon, 15 Nov, 2021 ved 8:49 PM
Flytmodell-bibliotek
Flytmodellene ligger i et eget bibliotek med lik struktur som for dokumenter og media.  Du kan legge til eller endre mappestrukturen for flytmodeller og ma...
Thu, 17 Feb, 2022 ved 3:40 PM
Lage et dokument
Det er 5 typer dokumenter i INOSA: INOSA dokument Opplastet dokument Quiz (type dokument) Lenke (URL)-type dokument Meldingstype dokument (message) ...
Mon, 15 Nov, 2021 ved 9:28 PM
Redigerings- og lesemodus
Du kan redigere et dokument som ikke er godkjent.  Klikk på "edit-pennen" opp i høyre hjørne. Bytt mellom redigerings- og lesemodus ved å k...
Wed, 17 Nov, 2021 ved 8:07 PM
Lage lenker i INOSA (linking)
Du kan lage lenker fra Tekst i et dokument Symboler Tekst, piler, rektangler / sirkler eller X i et bilde i et dokument Bilder i et INOSA-dokument Fly...
Fri, 30 Jun, 2023 ved 12:53 PM
Arkivere og gjenopprette et dokument
Du kan arkivere et dokument som ikke lenger er i bruk. Dokumentet vil være i arkivet og kan gjenopprettes hvis du vil bruke det igjen. For å arkivere et do...
Sun, 6 Feb, 2022 ved 10:24 PM
Rettigheter for et dokument
Du kan velge rettighetsgrupper per dokument, det vil si at du kan styre hvilke rettighetsgrupper som har lov til å gjøre hva med et dokument. NB! Når et...
Sun, 6 Feb, 2022 ved 10:25 PM
INOSA dokument
Du lager et INOSA-dokument ved hjelp av media (bilder, video), symboler, flytmodeller og tekst. En side i et INOSA-dokument er en mal (template). Du velger...
Wed, 17 Nov, 2021 ved 8:09 PM