Sluttbruker Dokumenter

Komme igang som sluttbruker Dokumenter
Her er hovedsiden som viser dokumenter og dokumentmapper. Bruk menyen for å lære hvordan du bruker INOSA for en sluttbruker. Relaterte ...
Tue, 9 Nov, 2021 ved 8:25 PM
ToDo panelet
ToDo-panelet viser statusene dine, hva du har gjort og hva du må gjøre. Klikk på et tall og du får opp en dokumentliste til høyre på skjermen. Klikk på d...
Tue, 14 Feb, 2023 ved 12:14 PM
Mine dokumenter
Mine dokumenter viser en oversikt over alle dokumenter som du har eller skal gjøre noe med. Tallene i sirkelene viser antall dokumenter per status. Velg ...
Sun, 6 Feb, 2022 ved 10:22 PM
Gi tilbakemelding på et dokument
Alle som leser et dokument kan gi tilbakemelding (feedback) på dokumentet. Dette kan være et forbedringsforslag for noe som er feil, mangler eller er uklart...
Tue, 17 Jan, 2023 ved 1:44 PM
Finne og åpne dokumenter i mapper
Dokumentene ligger i mapper (foldere). Hvis du vet hvilken mappe et dokument ligger i, velg mappe og så dokumentet. Du kan også søke etter et dokument. Nå...
Fri, 10 Feb, 2023 ved 2:52 PM
Skrive ut dokumenter
Skrive ut INOSA-dokument Åpne dokumentet Velg utskriftsknappen (print) øverst i høyre hjørne Skriv ut dokumentet Utskriften vil ha dokumentinf...
Tue, 9 Nov, 2021 ved 8:48 PM
Søke etter dokumenter
Bruk søkfunksjonen til å søke etter dokumenter. Du kan søke etter dokumenttitler, beskrivelsesfelt eller innhold. Fulltekstsøket (innhold) benytter indekse...
Fri, 10 Feb, 2023 ved 2:48 PM
Eksportere dokumenter
Eksportere et dokument Du kan eksportere alle dokumentene i INOSA som *.inw filer. Dokumentet kan importeres til andre INOSA-installasjoner. Åpne et doku...
Tue, 9 Nov, 2021 ved 9:16 PM
Sende lenke eller dele dokumenter
Sende lenke til et dokument Velg dokument og klikk på 3 prikker Velg URL til dokument Du får nå opp melding "Kopiert til utklipsstavlen" Lim ...
Tue, 9 Nov, 2021 ved 9:24 PM
Mine roller
Mine roller viser hvilke roller du har og hvilken status de har. En rolle består av dokumenter som enten er direkte koblet eller koblet via krav til rollen....
Tue, 14 Feb, 2023 ved 12:11 PM