Dersom noen slutter i bedriften eller bytter avdeling e.l, kan det være lurt å bytte ansvarlig for avvik og/handlinger.


Bare systemadministrator kan utføre denne handlingen fra mappestrukturen.


Velg avvikene (eller handlingene) og velg "endre ansvarlig":