Dersom noen slutter i bedriften eller bytter avdeling e.l, kan det være lurt å bytte ansvarlig for avvik og/eller tiltak.


Bare systemadministrator kan utføre denne handlingen fra mappestrukturen.


Velg avvikene (eller tiltakene) og velg Endre ansvarlig og legg inn ny ansvarlig og trykk Bekreft:Du vil så få muligheten til å legge til en kommentar som blir synlig i loggen.