Dersom noen slutter i bedriften eller bytter avdeling e.l, kan det være lurt å bytte ansvarlig for avvik og/eller tiltak


Bare systemadministrator kan utføre denne handlingen fra mappestrukturen.


Velg avvikene (eller tiltakene) og velg "endre ansvarlig" og legg inn ny ansvarlig, og bekreft: