Du kan bruker filter for å velge mer spesifikk informasjon fra rapportene.

Det er globale filter og spesifikke filtrer per rapport.


Globalt filter:

  • Velg først ønsket rapport.
  • Velg filter
  • Du kan filtere på tid, dokumentmappe eller avdelingsstruktur. Alle filterne er ikke tilgjengelige for alle rapportene. Tidsfilter:

  • Uke = inneværende uke med start fra mandag
  • Syv dager = siste 7 dager
  • Måned = inneværende måned med start fra den 1. og til i dag
  • Tretti dager = de siste 30 dagene
  • Kvartal = inneværende kvartal med start fra den 1. i og til i dag
  • År = inneværende år med start fra 01.01. og til i dag
  • Tilpasset = velg fra og til og med dato Klikk på Legg til for å filtrere rapporten

Valgte filter vil vise som chips. Lagre filter

Bruk lagre knappen hvis du vil lagre et filter.

Skriv inn navnet på rapporten og klikk VDu finner dine lagrede filter under "Lagrede filter" for den spesifikke rapporten.


Klikk på de 3 prikkene for å slette et lagret filter