Rapporten viser hvor mange (antall og %) dokumenter per status.

Du kan filtrere på dokumenttype, forfattere, verifiserere og godkjennere.