Viser lesestatus per dokumenper bruker. 

OK = grønn, gul eller orange status

Not OK = rød status

Wsc = waiting for co-signing