Viser hvilke roller dokumentene er koblet til. 

Viser også hvor mange roller et dokument er brukt i.