Tabellen viser avvik per år, måned eller uke.  Klikk på tallene for å få opp liste med avvik.Bruk menyen øverst for å komme til predefinerte avviksrapporter.Bruk filtere for å finne spesifikke resultater.  Klikk på "Submit" / "Send inn" for å få resultatet.

Klikk på pil til høyre for avvikene for å få mer informasjon om et avvik.


Eksportere rapporter

Du kan eksporterealle rapporter til PDF, Excel eller skrive de ut (print) ved å velge fra meny nederst i alle rapportene.

"Kopier til utklippstavle" gir deg URL-en til rapporten. 


Relaterte dokumenter: