Rapporter for avvik og tiltak finnner du her: Du får da opp en oversikt over avviks- og tiltaksrapoortene. Du kan endre språk oppe i høyre hjørne.Fra versjon 3.8: Første versjon av rapporter for avvik og tiltak.


Rapportene er nå plassert sammen med rapporter for dokumenter og kompetanse. I en periode vil både de gamle og de nye rapportene for A&H være tilgjengelige.


Både avvik og handlinger vil ha en detaljert rapport. Disse rapportene har mange filtermuligheter og også funksjonalitet for hvilke kolonner som kan vises.


Relaterte dokumenter: