Rapporter for avvik og tiltak finnner du her: Du får da opp en oversikt over avviks- og tiltaksrapoortene. Du kan endre språk oppe i høyre hjørne.
Relaterte dokumenter: