Rapporten finner du under Rapporer og Dokumenter og viser viser antall dokumenter per status per forfatter.

Du kan filterere for dokumenttyper, forfattere, verifiserere og godkjennere.