Viser hvor mange som har en rolle samt lesestatusen for rollen og dokumentene. 

Rollestatus = antall roller med den spesifikke statusen. F.eks "Kjøre bil" har 10 brukere med til sammen:

  • 0 grønne roller
  • 3 gule roller
  • 2 roller som venter på co-signering
  • 5 røde roller

Dokumentstatus = antall dokumenter med den spesifikke statusen i rollen. F.eks. "Kjøre bil" har 10 brukere med  til sammen 

  • 15 grønne dokumenter
  • 7 gule dokumenter
  • 3 dokumenter som venter på co-signering
  • 13 røde dokumenter