Evalueringskriterier

  • Velg "Legg til evaluering for tiltak"
  • Skriv inn evalueringskriteriet (Navn)
  • Legg til oversettelser til ønskede språk
  • LagreRedigere eller slette

Velg meny (3 prikker) og rediger eller slett