Tiltakstittel:

Sett hvordan tiltakstittelen skal vise i mappen.

Varslinger:

Sett mail-varsling AV eller PÅ for ansvarlig for tiltaktet: 

  • Tilbakemelding
  • Tidsfrist utløpt
  • Evaluerlingsfrist utløpt

Utropstegn:

Velg tidsenhet for når ! skal vise i mappestrukturen.