For å kunne legge inn datasettene for avvik, må du ha oversikt over risikomatrisen til virksomheten.

Med dette mener vi:

 • Konsekvenstyper
 • Beskrivelse av alvorlighetsgrad og skala per konsekvenstype
 • Skadetyper per konsekvenstype
 • Sannsynlighetsskala
 • Når en risikoskore går fra grønt til gul og fra gult til rødt

Du legger også inn årsakskategorier i datasettet.

For alle typer informasjon, kan du legge til oversettelser til de språkvalgene som ligger inne. 


Konsekvenser

 • Velg Legg til konsekvens for å legge til en ny konsekvenstype
 • Skriv inn navnet på konsekvenstypen
 • Lagre
 • Legg til oversettelse ved å velge Oversettelser
 • Skriv inn den oversatte konsekvensen i de språkene du ønsker
 • Lagre

 • Rediger ved å velge meny (3 prikker)
 • Du kan se hvilke skadetyper som er lagt til konsekvenstypen når du holder musepekeren over det blå tallet. 


Alvorlighetsgrad

 • Velg konsekvenstypen du ønsker å legge til alvorlighetsgrad til S
 • Velg "Legg til alvorlighetsgrad" (add severity)
 • Skriv inn beskrivelsen av alvorlighetsgraden og legg til verdi (rating)
 • Legg til oversettelse
 • Lagre

 • Rediger ved å velge meny (3 prikker)


Skadetype

 • Legg til ny skadetype ved å velge "Legg til skadetype" (Add injury type)
 • Skriv inn navnet på skadetypen
 • Velg hvilke konsekvenstyper den skal gjelde for
 • Legg til oversettelse(r)
 • Lagre

 • Rediger ved å velge meny (3 prikker)
 • Du kan se hvilke konsekvenstyper som er lagt til skadetypen når du holder musepekeren over det blå tallet. 


Sannsynlighet

 • Legg til sannsynlighet ved å velge "Legg til sannsynlighet"A
 • Skriv inn tittel på sannsynlgheten og legg inn verdi (rating) 
 • Legg til oversettelse(r)
 • Lagre
 • Rediger ved å velge 3 prikker

Risikoområde

 • Sett verdien hvor risikoskoren endres fra grønt til gult
 • Sett verdien hvor risikoskoren endres fra gult til rødt

Årsakskategorier

 • Legg til ny utløsende (triggering) eller bakenforliggende (underlying) årsakskategori ved å velge  
  Legg til utløsende (triggering) eller bakenforliggende (underlying) årsak
 • Skriv inn tittel på årsakskategorien
 • Legg inn oversettelse(r)
 • Lagre
 • Rediger ved å velge 3 prikker


Kostnadskategorier