Du kan legge til kategorier til avvik og tiltak for å kunne sortere dem og følge opp statisikk og trender. 

Legg til ny kategoritype

Klikk på + 

Legg til kategorinavn

Velg om kategoritypen skal 

  • være obligatorisk
  • ha flervalg eller ikke
  • gjelde for avvik, tiltak eller begge


Legg til ønskede oversettelser

og LAGRE

Rediger eller slette

Klikk på penn eller søppelbøtte


Nå kan du legge til kategorivalg under kategoritypen: 

Og legg til flere kategorivalg

Rediger eller slette:

  • klikk på meny (3 prikker) og velg rediger eller slett