Avvikstittel:

Sett hvordan avvikstittelen skal vise i mappen.

Valgene er:

Cat_short referer til kategorier for avvik

Varsel til ansvarlig person:

AV / PÅ for mail-varsling til den personen som settes som ansvarlig.  

Utropstegn:

Velg tidsenhet for når ! skal vise i mappestrukturen. 

Tillat anonym rapportering:

Bestem om anonym rapportering skal være tillatt eller ikke.