• Alfamaske (gjennomsiktighet): bestem hvor mørk maskeringen av bilder skal være.

  • Standard farge på piler: Velg standard farge for piler. Fargen kan endres per pil.

  • Standard farge på rektangler, sirkler: Velg standard farge for rektangler eller sirkler i et bilde. Kan endres per bilde.

  • Standard skriftstørrelse på tekstobjekter: Bestem standard fontstørrelse for tekst i bilder. Kan endres per bilde.