1. Revison aktiv Av/På: PÅ (ON) betyr at de grønne, gule eller røde feltene foran dokumentene i mappestruktuen vises. (AV) betyr at disse feltene er grå uansett status.


2. Standard varighet for revisjon: Velg s godkjenner et dokumenttandard revisjonsintervall (i år) for dokumentene. Dette kan overstyres per dokument når du.

3.Revisjonsvarsel - standard Av/På: PÅ (ON): varsler sendes autmatisk når revisjonsdato nærmer seg. AV (OFF): ingen automatisk varsling.


4. Standard varsling om revisjon:  Hvor lang tid i forveien skal et dokument bli gult som et tegn på at dokumentet nærmer seg revisjonsdato. Velg antall måneder.


5. Standard må leses innen: Standard innstilling for hvor lang lesefrist dokumentene skal ha før de blir røde for brukere som har de i sine roller. Kan endres per dokument

6. Varsle når dokumentet må leses - standard valgt På/Av:
PÅ (ON): Bruker med dokumentet i en rolle får varsel på e-post om å lese dokument. AV (OFF): Bruker med dokument i rolle får ikke varsel. Kan endres per dokument. Eller settes per dokument ved godkjenning.

7. Dokumenter kan ha ubegrenset gyldighet Av/På: PÅ(ON): Mulig å sette gyldighet uendelig for dokumenter. AV (OFF): Ikke mulig å velge gyldighet uendelig.

8. Betydelig oppdatering - standard På/Av: Ved oppdatering av dokumenter kan du velge om du vil ha betydelig oppdatering PÅ eller AV som standard (default). Dette kan endres per dokument ved godkjenning. 

9. Send varsel for revisjon ("gul") til Forfatter - Verifiserer - Godkjenner: Bestem hvem som skal ha varsel om revisjon. Kan være forfatter, verifserer, godkjenner, 2 av dem eller alle 3.

10. Påminnelse for verifiser og godkjenner - standard valgt Av/På:
PÅ (ON): Når du sender et dokument til verifisering eller godkjenning, ønsker du at systemet skal sende purring automatisk hvis dokumentet ikke blir verifsert eller godkjent. Kan endres per dokument ved verifsering / godkjenning. 

11. Dager til påminnelse for verifiserer og godkjenner - standard: Velg standard tidsfrist for purring av verifsering eller godkjenning.  Kan endres per dokument ved verifsering / godkjenning.


13. Verifisering Av/På: Verifisering  AV(OFF) betyr at  du sender et dokument direkte fra utarbeidelse til gokjenning. Denne instillingen er satt for hele siten og ikke per dokument.


14. Overskrifter med symboler: Mulighet for å slå av eller på overskriftssymboler.