Du kan sette et standard oppsett (etiketter) for hvordan dokumenttitlene skal vises.

Dette kan du gjøre ved å velge blant disse parametrene:

  • Dokument id "{id}"
  • Dokument tittel "{title}"
  • Dokument status "{Status}"
  • Mappenavn for nivå i i mappestrukturen "{folder_level_1}"
  • Mappenavn for nivå 2 i mappestrukturen "{folder_level_2}"

Du setter navnet ved å bruke "{ }" 

Mappenivå 1 er det nivået som kommer etter "All" i mappestrukturen.