1. Bakgrunnfarge på arbeidsområdet: Sett standard bakgrunnsfarge for modeller. Dette blir standard for alle modellene.
  2. Standard farge på modellobjektene: Sett standard (default) farge for objekter i modellene. Kan likevel endres per objekt.
  3. Gradient av modellobjekter: Bestem om siten skal ha fargegradient AV eller PÅ. Gjelder alle objekter for alle modeller.
  4. Link ikon på modellobjekter: Velg om linkikonet for modellobjektene skal vises eller ikke. Linkikonet vil alltid vise i redigerings modus. Valget gjelder alle objekter i alle modeller, enten er det av eller på.