Hvem kan redigere et dokument

Du kan angi hvem som kan redigere dokumenter når dokumentene er under utarbeidelse, til verifisering eller til godkjenning.

 • "Alle forfattere" betyr at alle brukere med rettigheten redigere dokumenter kan redigere alle dokumenter som er under utarbeidelse.
 • "Bare forfatter" betyr at et dokument kun kan redigeres av den spesifikke forfatteren for det dokumentet
 • "Alle verifserere" betyr at alle brukere med rettigheten verifisere dokument kan redigere alle dokumenter som er til verifisering.
 • "Bare verifiserer" betyr at et dokument kun kan redigeres av den spesifikke verifisereren for det aktuelle dokumentet
 • "Alle godkjente" betyr at alle brukere med rettigheten godkjenne dokumenter kan redigere alle dokumenter som er til godkjenning.
 • "Bare godkjenner" betyr at et dokument kun kan redigeres av den spesifikke godkjenneren for det aktuelle dokumentet.

Hvem kan endre status for et dokument

 • "Alle forfattere" betyr at alle brukere med rettigheten redigere dokumenter kan sende alle dokumenter som er under utarbeidelse til verifsering
 • "Bare forfatter" betyr at et dokument kun kan sendes til verfisering av den spesifikke forfatteren for det dokumentet
 • "Alle verifiserere" betyr at alle brukere med rettigheten verifisere dokument kan verifisere alle dokumenter som er til verifisering.
 • "Bare verifiserer" betyr at et dokument kun kan verfiseres av den spesifikke verifisereren for det aktuelle dokumentet
 • "Alle godkjente" betyr at alle brukere med rettigheten godkjenne dokumenter kan godkjenne alle dokumenter som er til godkjenning.
 • "Bare godkjenner" betyr at et dokument kun kan godkjennes av den spesifikke godkjenneren for det aktuelle dokumentet.