HMS-symbolene som ligger i systemet er fra ISO 7010, CLP and Live-saving rules (IOGP). 


HMS-symbolene er organisert i grupper.

Du kan legge til en egen gruppe med symboler eller du kan legge til symboler i en eksisterende gruppe.


Legge til ny gruppe:

 • Klikk på "+"
 • Velg "Opprett gruppe" (Create group)


 • Legg til tittel på gruppa
 • Lag

Denne gruppa er nå klar for bruk. Du kan endre eller slette gruppa ved å velge gruppa og så klikke på 3 prikker .Legge til nytt symbol

Symbolet må være i -.png eller .svg-format.

 • Velg gruppa som symbolet skal ligge i
 • Klikk på "+"
 • Velg "Lag symbol i gruppe" (create new symbol in group)


 • Legg til navn på symbolet
 • Velg symbolet fra PC-en din
 • Lagre (save)


 • Du kan redigere symbolet du har lagt til ved å klikke på det
 • Du kan slette symbolet ved å holde musen over symbolet, da kommer det frem ett kryss.
 • Trykk på krysset og det slettes.