Systemet er satt opp med et standard sett at overskriftssymboler.

Du kan legge til flere, men du kan ikke fjerne de symbolene som er lagt inn fra før.


Legge til symbol


  1. Velg administrasjonsverktøyet
  2. Velg Symboler
  3. Velg Overskrift


  • Velg "+"
  • Lag symbol (create symbol)
  • Velg symbol fra PC-en din. Format: .png eller .svg.
  • Legg til navn på symbolet
  • Velg farge på overskriftsfeltet
  • OK


Slette: hold musepekeren over et symbol som du har lagt til og velg delete