Systemadministror kan tilbakestille lesestatus for en bruker. 

Tilbakestille lesestatus for en bruker

  • Velg bruker fra Selskap / brukere
  • Velg meny for brukere (3 prikker)
  • Velg rediger


  • Velg Roller
  • Finn rollen hvor dokumentet ligger
  • Velg dokumentet du skal tilbakestille lesestatus på
  • Velg Tilbakestill lesestus og bekreft

Brukeren må da lese dokumentet på nytt.