Redigere rolle

 • Velg rollen
 • Veg meny (3 prikker)
 • Velg "Rediger egenskaper"
 • Endre navn eller
 • Endre "Standard for avdeling" (default for department) "Alle Interne" (all Internal / "Alle Eksterne" (All external)
 • Oppdater (update)Legge til eller fjerne krav til rollen

 • Velg kravet du ønsker å legge til eller fjerne
 • Velg meny (3 prikker)
 • Velg "Rediger egenskaper"


 • Velg "Knytt til roller" (Attach to roles)
 • Velg de ønskede rollene og legg til ved å klikke på pil (→) eller fjern ved å velge søppelbøtte
 • Klikk "koble til rolle"
 • LukkFlytte en rolle

Hvis du vil flytte en rolle til en annen avdeling eller plassering, klikk og dra rollen til ønsket sted.

Hvis du flytter en rolle som har "default department", blir dette fjernet ved flytting. 
Slette en rolle

 • Velg rollen
 • Velg meny (3 prikker)
 • Klikk slette (søppelbøtte)
 • Velg "Slette" (delete) hvis du er sikker