.

Velg rettigheter for mapper eller dokumenter ved å hake av i tabellen.

Skape: opprette nye dokumenter, bilder eller modeller

Redigere: 

  • legge inn innhold i dokumenter
  • lage ny versjon av dokument
  • legge til rettigheter til dokument

Arkivere: rettighet for å arkivere dokumenter. En bruker med rettighet til å arkivere dokumenter kan også gjenopprette arkiverte dokument. 

Slette dokumenter betyr å slette ikke godkjente dokumenter. Bare systemadministraor kan slette godkjente dokumenter.