En rolle bygges opp ved hjelp av krav il roillen og / eller dokumenter.

Krav til rollen bygges opp ved hjelp av dokumenter.


Det er mulig å legge det samme dokument i flere roller eller krav. 

Det er også mulig å bruke det samme kravet i flere roller.


Lage rolle med krav og dokumenter

 • Velg Administrasjonsverktøyet
 • Velg Kompentanse (competence) • Velg avdeling for rollen eller legg den direkte under "Interne" (Internal) 
 • Klikk på menyen (3 prikker)
 • Legg til rolle (Add role) • Skriv inn navnet på rollen
 • Bestem om rollen skal være standard (default) for avdelingen. Dette betyr at alle brukerne som ligger i avdelingen og underliggende avdelinger får denne rollen automatisk
 • Klikk Lag (Create)


Krav til rollen

 • Velg rolle
 • Velg meny (3 prikker)
 • Velg "Legg til krav" (Add requirement) eller
 • Velg "Legg til dokument" (Add document)


 • Krav til rollen: Skriv inn kravet til kravet
 • Hvis du vil bruke et eksisterende krav, velg kravet og legg det til rollen
 • Klikk Lag (Create)Legg til dokument til krav: 

 • Velg krav
 • Velg meny (3 prikker)
 • Velg "Legg til dokument" (Add document) • Velg dokument(er) fra dokumentmappa som kommer opp
 • Du kan legge til flere dokumenter fra ulike mapper i en operasjon. Du kan legge dokument uansett status (under utarbeidelse, til verifikasjon, til godkjenning og godkjent), men bare godkjente dokumenter er synlige for brukere med dokumentet i sin rolle.
 • Klikk "Legg til dokumenter"
Du kan nå se hvordan rollen er bygget opp ved å klikke på en rolle:


Du kan endre lesefrekvens eller lesefrist varsel eller legge til co-signering  ved å velge meny (3 prikker) og egenskaper.


Du kan koble fra en rolle ved å velge "Disconnect"