Rettighetene for avvik og tiltak er knyttet til å lage eller prosessere avvik/tiltak.

Lage (make) avvik / tiltak:

  • Lese (Read) - tilgang til å lese et avvik eller tiltak
  • Lage (Create) - tilgang til lage et nytt avvik eller tiltak 
  • Redigrere (Edit) - tilgang til å redigere et avvik eller tiltak 
  • Arkivere (Archive) - tilgang til arkivere et avvik eller tiltak
  • Slette (Delete) - tilgang til å slette et avvik eller tiltak 


Prosessere avvik / tiltak:

  • Avvik - være ansvarlig for et avvik ved å gjøre årsaksanalyse og finne årsakser 
  • Tiltak - være ansvarlig for at et tiltak blir utført og gjøre evaluering