Administrere brukere og kompetanse

Det er 3 rettighetsnivå i avdelingsstrukturen  for brukere, kompetanse og rapporter:

 1. Alle avdelinger - rettigheten gir tilgang til å endre eller lese i alle avdelinger
 2. Bruker-avdeling (user department) - rettigheten gir tilgang til å endre eller lese i samme avdeling (og underliggende) som brukeren er en del av. 
 3. Valgte avdelinger (selected departments) - rettigheten gir tilgang til å endre eller lese i de valgte avdelinger.

Det er 5 ulike rettigheter knyttet til brukere og kompetanse:

 1. Brukere (users) - kan legge til, redigere, arkivere og slette brukere
 2. Avdelinger (departments) - kan legge til, redigere og slette avdelinger
 3. Roller og krav - dokumenter (roles and requirements - documents): Kan legge og trekke fra dokumenter til roller
 4. Roller og krav - administrere (roles and requirements - administrate): Kan lage, redigere og slette roller og krav
 5. Roller - brukere (roles - users): Kan legge til og koble fra brukere til rollerHvis du velger "Selected departments" for eksempel for brukere, kan du søke på avdelinger og legge de til. 


Det vil da vises at det er valgt avdelinger for denne rettighetsgruppen.

Rettigheter for rapporter

Lage rapporter (make reports) - kan hente ut rapporter for de valgte avdelingene (alle - bruker - valgte):

 1. Alle avdelinger - rettigheten gir tilgang til å ta ut rapporter som viser lesestatus i alle avdelinger
 2. Bruker-avdeling (user department) - rettigheten gir tilgang til å ta ut rapporter som viser lesestatus i samme avdeling og underliggende avdelinger som brukeren er en del av. 
 3. Valgte avdelinger (selected departments) - rettigheten gir tilgang til å ta ut rapporter som viser lesestatus i valgte avdelinger.Fra og med Versjon 3.8 (Ny rapport modul for Avvik/Tiltak): Husk å legge til rettigheter for rapporter (enten for alle eller egen avdeling):