Du kan legge til flere brukere til en rettighetsgruppe om gangen. 


Du kan også legge til mange rettighetsgrupper til en bruker.


Legge til brukere til en rettighetsgruppe:

  • Velg rettigheter i admin tool
  • Velg den aktuelle rettighetsgruppen
  • Velg Brukere i gruppe
  • Velg menyen (3 prikker)
  • Velg administrer brukere. Du kommer nå til avdelingsoppsettet og kan velge brukere derfra
  • Veld avdeling og brukere
  • Velg Legg til


Fjerne brukere fra rettighetsgruppen

  • Velg bruker og Koble-fra-symbolet
  • Bekreft