Dette er for å lage rettighetsgrupper som kommer i tillegg til rettighetsgruppene "alle interne", "alle eksterne" og systemadministor.


For å opprette eller redigere rettighetsgrupper, må du være systemadministrator.Lage rettighetsgruppe

  1. Velg administrasjonsverktøyet
  2. Velg Rettigheter
Du kan nå legge til en ny gruppe eller redigere en eksistrende.


  • Klikk på "+" for å lage ny rettighetsgruppe.

  • Legg til navn
  • Legg til en kort beskrivelse - dette gjør det enklere for andre å skjønne hvilke rettigheter grupa har
  • Klikk "Aksepter" (Accept)


Nå skal du velge rettigheter for gruppa:

  • Klikk på "V" for den nye gruppa
  • Legg til rettigheter for dokumenter og mapper
  • Legg til rettigheter for brukeradminsitrasjon, kompetanse og rapporter