Et krav kan brukes i flere roller. 


Velg Administrasjonsverktøyet og kompentanse.;

  • Velg ønsket krav
  • Velg menyen (3 prikker)
  • Velg "Rediger egenskaper"


  • Velg "knytt til roller" (Attach to roles)
  • Velg rollen du ønsker å koble kravet til. Du kan velge mange roller i en operasjon. De valgte rollene blir merket med uthevet skrift.
  • Klikk på pila (→)
  • Velg "knytt til roller" (attach to roles)
  • LukkRelaterte sider: