Under variabler kan du redigere standard (default) innstillinger for dokumentstyring og varslinger, avvik, tiltak samt for media og modeller.Relaterte sider: