I adminstrasjonsverktøyet finner systemadministor en logg som viser aktivitet i systemet. Når dui åpnmer loggen, viser den siste aktivitet.

Loggen er søkbar:


  • Målnavn: Søk på dokument, bildenavn, brukernavn, avvik, tiltak eller det du leter etter. Også informasjon om slettede ting vil vise her.
  • Hvem: Her søker du på navn for å se hvem som har gjort en handling i systemet. Relaterte sider: