Det er 3 ulike symboltyper i systemet som benyttes i INOSA-dokumentene. Systemet er satt opp med et standard sett av symboler, men du kan legge til egne hvis du ønsker det. Det er også mulig å legge til standard linker til symboler, slik at det er samme link som åpnes når symbolet velges.


Hvis du ønsker å legge til egne symboler, må formatet være .png eller .svg

  1. HMS-symboler - benyttes i dokumenter for å beskrive påbud, forbud, varsler eller annen sikkerhetsinformasjon
  2. Overskriftssymboler - symboler som benyttes i overskrifter til tekstbokser
  3. Tekstsymboler - symboler til bruk som en del av en tekst

For å redigere eller legge til symboler, må du være systemadministrator

Du finner symbolene ved å velge:

  1. Administrasjonsverktøyet
  2. Symboler


Standard lenker til symboler

Systemadministrator kan legge til standerd linker til et symbol. Dette betyr at hver gang noen bruker det spesifkke symbolet, ligger den samme linken inne. 


Velg et symbol under symboler i variablene og så menyen (3 prikker): Sett inn ønsket lenke (Url, intern anker etc). Denne linken ligger da inne i symboler når en forfatter legger det til i et dokument.
Relaterte sider: