Det er 3 ulike symboltyper i systemet som benyttes i INOSA-dokumentene. Systemet er satt opp med et standard sett av symboler, men du kan legge til egne hvis du ønsker det. 


Hvis du ønsker å legge til egne symboler, må formatet være .png eller .svg

  1. HMS-symboler - benyttes i dokumenter for å beskrive påbud, forbud, varsler eller annen sikkerhetsinformasjon
  2. Overskriftssymboler - symboler som benyttes i overskrifter til tekstbokser
  3. Tekstsymboler - symboler til bruk som en del av en tekst

For å redigere eller legge til symboler, må du være systemadministrator

Du finner symbolene ved å velge:

  1. Administrasjonsverktøyet
  2. SymbolerRelaterte sider: