En rolle bygges opp ved hjelp av krav og / eller dokumenter. Kravene bygges opp av dokumenter. Du kan legge til dokumenter direkte til en rolle on du ønsker det.

Det er mulig å bruke samme krav i flere roller.

Et dokument kan legges til mange roller eller mange krav. 

Når en bruker kvitterer for lesing av et dokument som ligger i flere roller eller krav, oppdateres lesestatus alle steder samtidig.