For å slette tiltak må du ha rettigheten til dette. 

Et slettet tiltak kan ikke gjenopprettes.


  • Velg tiltaket (eller tiltakene) som du ønsker å slette ved å klikke på symbolet foran  tiltaket (tiltakene)
  • Klikk på slettesymbolet (søppelbøtte)


Du kan også slette tiltak ved å velge menyen (3 prikker) og slette derfra.