Når du blir satt som ansvarlig for et tiltak, får du varsel på e-post om dette.

Ved å klikke på lenken i e-posten, kommer du til tiltaket.

Som ansvarlig for et tiltak, kan du legge til ytterligere beskrivelse av tiltaket.

Som ansvarlig for et tiltak kan du:

  • endre tidsfrist
  • redigere kategorier
  • koble til avvik
  • legge til vedlegg
  • velge varslinger

Alle endringer vil vise i loggen for tiltaket.

Når tiltaket er gjennomført, klikker du på Ferdig.


Du må nå vurdere om det er nødvendig med evaluering av tiltaket. 

Svar JA hvis tiltaket skal evalueres.

Velg evalueringsdato hvis tiltaket skal evalueres etter en tid. Tiltaket vil da endre status til Venter på evaluering.

Svar NEI hvis det ikke er nødvending med evaluering. Tiltaket går da til status Lukket med en gang.