Et lukket tiltak kan gjenåpnes av den som var ansvarlig for tiltaket eller systemadministrator.

  • Åpne tiltaket
  • Klikk "Gjenåpne"
  • Legg til kommentar om hvorfor du gjenåpner
  • Kommentarer legges i tiltaksloggen
  • Tiltaket har nå status Åpent.