For å kunne evaluere et tiltak, må "evaluering" være valgt i tiltaksprosessen.


Åpne tiltaket.

Svar ja på at du ønsker å evaluere tiltaket. Dette kan settes fram i tid ved å velge dato på kalenderen.

Evaluer tiltaket ved å gi en score på ulike påstander.

Påstandene er kundespesifikke og satt i datasettet i administrasjonsverktøyet

Klikk så på LUKK TILTAK

Tiltaket får da en evalueringsscore og lukkes.