Avvik kan arkiveres

  • når de har status Lukket
  • hvis de ikke har tiltak lagt til seg (alle statuser)


Arkiver tiltak

  • Velg avvik(ene) du ønsker å arkivere ved å klikke på symbolet foran i mappestrukturen
  • Velg arkiver-symbolet
  • Legg til kommentar og Arkiver
  • Du kan arkivere mange avvik samtidig. De vil da få samme kommentar.
Du kan også arkivere ved å benytte 3-prikker menyen i mappestruktuen. Gjenopprette arkivert avvik

  • Velg Inkluder arkiverte i mappestrukturen for å få fram arkvierte avvik

  • Velg et arkivert avvik
  • Velg 3 prikker-menyen
  • Velg Gjenopprett