Prosessen for årsaksanalyse: 
Årsaksanalyse?

Først bestemmer du om dere skal gjennomføre en årsaksanalyse.

Svar JA eller NEI på spørsmålet til høyre.Årsaksanalyse: NEI


Hvis du sier nei til årsaksanalyse, kan du:

 • legge til tiltak
 • lukke avviket direkte uten tiltak


Hvis du likevel vil gjennomføre årsaksanalyse, klikk på "+" ved siden av "ingen årsaksanalyse" og gjennomfør den.


Hvis du velger NEI vil du bli bedt om å legge til en kommentar. Hvis det legges til en kommentar vil denne vise i avviksoversikten, og i loggen, slik resten av kommentarene gjør:Årsaksanalyse: JA


Du kan nå:

 • Bestemme årsakskategorier uten å gjennomføre en hvorfor-hvorfor-analyse 
 • Gjennomføre en hvorfor-hvorfor-analyseBestemme årsakskategorier uten å gjennomføre en hvorfor-hvorfor-analyse 

 • Klikk på Ferdigstille analyse
 • Velg årsakskategorier


Hvorfor-hvorfor-analyse

 • Klikk på "Hvorfor?"
 • Legg til årsak og lagre
 • Klikk på neste hvorfor
 • Legg til årsak og lagre
 • Fortsett til du kommer til rotårsaken
 • Utvid til et årsakstre ved behov
 • Klikk på Tiltakssymbolet for å legge til tiltak
 • Tiltaket vil også vise i sidepanelet
 • Klikk på "Ferdigstill analyse"
 • Velg årsakskategori(er). Du må velge en årsakskategori for hver rotårsak.
Fullfør analysen

Klikk på fullfør analysen og avviket endrer status til Åpen.