For å slette avvik må du ha rettigheten til dette. 


Et slettet avvik kan ikke gjenopprettes.


  • Velg avviket (eller avvikene) som du ønsker å slette ved å klikke på symbolet foran avviket (avvikene)
  • Klikk på slettesymbolet (søppelbøtte)Du kan også slette avvik ved å velge 3 prikker og slette derfra.