Et avvik som har status Åpen vil lukkes automatisk når tilhørende tiltak lukkes.

Hvis det ikke er lagt til tiltak, kan du lukke avviket manuelt ved å velge "Lukk avvik". Du må da legge til en kommentar.

Kommentaren vil vises i loggen til avviket.