Et lukket avvik kan gjenåpnes av den som var ansvarlig for avviket eller systemadministrator.

  • Åpne avviket
  • Klikk "Gjenåpne"
  • Legg til kommentar om hvorfor du gjenåpner
  • Kommentarer er synlige i loggen for avviket
  • Avviket har nå status Åpent