Et lukket avvik kan gjenåpnes av den som var ansvarlig for avviket eller systemadministrator.

  • Åpne avviket
  • Klikk "Gjenåpne"
  • Legg til kommentar om hvorfor du gjenåpner  • Kommentarer er synlige i loggen for avviket
  • Avviket har nå status Åpen


NB! Når et avvik er gjenåpnet, er det ikke mulig å redigere tittelen på avviket.